Politica generala de confidentialitate a GEPLAST

Puteti accesa documentul aici.

Conţinutul website-ului www.publicitate.geplast.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii GEPLAST S.R.L (denumită în continuare GEPLAST) cu sediul în B-dul I.C. Bratianu 61A, 900263 Constanta, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/4519/1994, cod de inregistrare fiscala RO6776885.

GEPLAST urmareste în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu luna mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Geplast, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Geplast poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 

Cine este Geplast?

S.C. GEPLAST S.R.L ( „GEPLAST”) este persoana juridica romaneasca, constituita si functionand in baza legilor din Romania. GEPLAST are sediul social in Bd. I.C. Bratianu 61A, Constanta, RO-900263, este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J13/4519/1994 si are cod de inregistrare fiscala RO6776885.

 

Ce sunt datele personale și ce astfel de date prelucrează Geplast?

Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect. GEPLAST prelucreaza urmatoarele categorii de date:

 

 • Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil
 • Date despre tranzacții realizate in baza contractelor comerciale incheiate cu Geplast, cum ar fi numărul de cont.
 • Date financiare, ca de exemplu, facturile, valoarea produselor sau serviciilor care fac obiectul relatiei contractuale
 • Date despre comportamentul online și preferințele dvs., cum ar fi adresa IP a dispozitivului mobil sau a computerului dvs. și paginile pe care le vizitați pe siteurile web ale companiei
 • Date referitoare la interesele și nevoile dvs., pe care ni le comunicați, de exemplu, atunci când sunați la una din sucursalele noastre sau completati un formular online
 • Date de natură vizuală, cum ar fi imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta sucursalelor Geplast

 

Ce presupune prelucrarea de date cu caracter personal de către Geplast?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

 

De unde obține Geplast date cu caracter personal?

Datele sunt obtinute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in momentul in care se completeaza formulare de pe site-ul GEPLAST sau documente ale GEPLAST, este accesata pagina de internet sau prin orice alte mijloc de comunicare). In plus, GEPLAST poate obtine date de mai sus prin consultarea unor surse externe. Prin surse externe intelegem institutii si autoritati publice, registre publice, baze de date electronice, informatii disponibile in social media cat si pe internet, sau terti abilitati, detinatori de astfel de informatii, cum ar fi, dar fara a ne limita la: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Oficiul National al Registrului Comertului etc.

 

În ce scop prelucrează Geplast date cu caracter personal?

Folosim datele dvs. personale doar în scopuri legitime de afaceri. Acestea includ:

 

 • Furnizarea de produse și servicii. Atunci când încheiați un contract de vânzare-cumpărare sau de prestări servicii cu compania noastră, avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau pașaport). De asemenea, trebuie să cunoaștem numărul dvs. de telefon si/sau adresa dvs. de email pentru a vă putea contacta.
 • Gestionarea relațiilor cu clienții. Este posibil să vă solicităm parerea cu privire la produsele și serviciile noastre și să comunicam informatiile obtinute anumitor membri ai personalului nostru în vederea îmbunătățirii ofertei.
 • Marketing personalizat. Putem să vă trimitem e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi un produs sau un serviciu pe baza circumstanțelor dvs. personale sau putem să vă propunem o astfel de ofertă atunci când vă conectați la site-ul nostru. Puteți să vă dezabonați de la ofertele personalizate de acest gen. Aveți dreptul de a nu consimți sau de a vă opune la activitățile comerciale sau de marketing direct, inclusiv la crearea profilului în scopul activităților de acest tip.
 • Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la una din sucursalele noastre sau cand vizitati o sucursala Geplast, colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor.
 • Îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor: analiza modului în care folosiți produsele și serviciile noastre ne ajută să vă înțelegem mai bine și ne arată ce putem îmbunătăți.
  • analizăm rezultatele activităților noastre de marketing pentru a măsura eficiența acestora și relevanța campaniilor noastre.
  • putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin e-mail sau pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale sau de marketing direct, chiar daca v-ati dat in prealabil acordul scris pentru derularea acestor activitati.
 • Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor: Avem datoria de a proteja datele dvs. personale și de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs. (de exemplu, în scopul incheierii unui contract comercial sau a unei plati cu cardul efectuate prin POS)
 • Raportarea internă și externă: Prelucrăm datele dvs. în vederea desfășurării operațiunilor bancare și pentru a ajuta echipa de management să ia decizii mai bune în privința operațiunilor și serviciilor noastre. Pentru a respecta o serie de obligații legale și cerințe statutare (de exemplu: legislația fiscală).

Datele pe care le prelucrăm în orice scop sunt anonimizate sau eliminăm cât de mult posibil informațiile cu caracter personal.

 

În ce temeiuri prelucrează Geplast date cu caracter presonal?

GEPLAST prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:

 

 • in baza consimtamantului Clientului, daca acesta ne-a fost acordat (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale);
 • pentru executarea unui contract la care Clientul/persoana vizata este parte (de ex: furnizarea de servicii suport pentru solicitarile tale, trimiterea de notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de incheiere a unui contract sau pentru a furniza Clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora;

 

Este obligatorie pentru client comunicarea datelor? care sunt consecințele în caz de refuz?

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de catre GEPLAST in scopul intocmirii si incheierii unei relatii contractuale este obligatorie, cu exceptia cazului in care prelucrarea datelor se intemeiaza pe acordul Clientului (de ex: in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale), caz in care vei fi informat ca furnizarea datelor, respectiv a acordului este optionala. In celelalte cazuri, refuzul tau va determina imposibilitatea GEPLAST de a furniza servicii sau produse specifice companiei.

 

Înstrăinează Geplast date cu caracter personal?

Pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și a ne păstra competitivitatea în sectorul de activitate, comunicăm anumite date în cadrul și în afara Geplast. Acestea includ:

Sucursale / departamente GEPLAST

Transferăm date în cadrul sucursalelor și departamentelor Geplast în scop operațional, de raportare, ca de exemplu, pentru a ne conforma anumitor legi, a garanta securitatea sistemelor informatice sau a furniza anumite servicii. (Consultați secțiunea „Ce facem cu datele dvs. personale” pentru lista completă). De asemenea, putem transfera date în sistemele de stocare centralizată sau pentru prelucrare, asigurând astfel o eficiență mai ridicată.

Toate transferurile de date interne se efectuează în conformitate cu Politica noastră privind protecția datelor.

Agenți independenți

Comunicăm informații agenților independenți care acționează în numele nostru. Acești agenți sunt înregistrați în conformitate cu legislația locală și funcționează pe baza autorizației emise de organismele de reglementare. Puteți citi mai multe despre modul în care colaborăm cu agenții independenți în secțiunea relevantă din contractual comercial incheiat cu GEPLAST.

Autorități guvernamentale

Pentru a ne respecta obligațiile reglementare, este posibil să divulgăm datele autorităților relevante.

În unele cazuri, suntem obligați prin lege să comunicăm datele dvs. părților externe, inclusiv:

 

 • Autorităților publice, de reglementare și organismelor de supraveghere, cum ar fi băncile centrale.
 • Autorităților judiciare/de investigație, cum ar fi poliția, procurorii publici, tribunalele și organismele de arbitrare/mediere, la cererea expresă și legală a acestora.
 • Avocaților, de exemplu, în caz de faliment, companiilor de asigurari, administratorilor care gestionează interesele altor părți și auditorilor companiei.

Instituții financiare

În cazul în care efectuati plati cu cardul prin terminalul POS disponibil in unele din sucursalele Geplast, tranzacția implică întotdeauna o altă bancă sau o companie financiară specializată. Pentru procesarea plăților, trebuie să îi comunicăm celeilalte bănci informații despre dvs., cum ar fi numele și numărul de cont.

Uneori, comunicăm informații cu caracter personal băncilor sau instituțiilor financiare din alte țări; de exemplu, în cazul în care efectuați sau încasați o plată externă. De asemenea, comunicăm informații partenerilor de afaceri ale căror produse le comercializăm, cum ar fi companiile de asigurări.

Furnizori de servicii

În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, comunicăm doar datele cu caracter personal care sunt necesare pentru realizarea unei anumite sarcini. Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

 

 • conceperea și întreținerea instrumentelor și aplicațiilor bazate pe Internet;
 • activități sau evenimente de marketing și gestionarea comunicării cu clienții (ex. Campanii de emailmarketing)
 • întocmirea rapoartelor și statisticilor, tipărirea materialelor și conceperea produselor.
 • plasarea de reclame în cadrul aplicațiilor, site-urilor web și rețelelor sociale.
 • transmiterea unor documente/materiale fizice prin intermediul serviciilor de curierat.

În toate aceste situații, ne asigurăm că terții nu pot accesa decât datele personale care sunt necesare pentru desfășurarea sarcinilor lor specifice.

Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern sau cu terții, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja. Pentru aceasta, Geplast se bazează pe:

 

 • REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Cât timp prelucrează Geplast datele cu caracter personal?

Datele personale vor fi stocate doar până în momentul în care scopul pentru care au fost prelucrate a fost îndeplinit. În măsura în care trebuie respectate perioadele de păstrare conform legislației comerciale și fiscale, perioada de păstrare pentru anumite date poate fi de până la 10 ani. Modificarea perioadelor de păstrare poate apărea și datorită interesului legitim al GEPLAST (de exemplu, pentru a garanta securitatea datelor, pentru a preveni utilizarea abuzivă sau pentru urmărirea în justiție a infractorilor). Datele pe care trebuie să le stocăm datorită obligațiilor legale, statutare sau contractuale de stocare vor fi blocate.

 

Care sunt drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate?

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client si/sau potential client sau utilizator al site-urilor noaste online pentru a stabili cum sunt utilizate informațiile dvs. personale. Aceste drepturi includ:

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către Geplast în interesele legitime ale companiei. Puteți să vă exercitați acest drept in scris via email, la una din sucursalele Geplast sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră chiar daca acestea au fost transmise in urma solicitarii dvs. si, prin urmare, a acordului dvs. privind comunicarile comerciale. Când deveniți client Geplast, este posibil sa va întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje, folosind linkul „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial.

Furnizarea datelor personale este voluntară. Nu aveți obligația să ne furnizați datele dvs. personale și nici această politică de confidențialitate nu este necesară pentru a îndeplini o cerință legală sau contractuală. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs., cu excepția faptului că nu veți putea utiliza serviciile noastre.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care

 

 • considerați că informațiile sunt inexacte
 • considerați că prelucrăm datele în mod ilegal
 • v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către Geplast în interesele legitime ale companiei

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dvs. cu caracter personal direct dvs. sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

 

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către Geplast în interesele legitime ale companiei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate,
 • Geplast prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau
 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către Geplast.

Dreptul la reclamații

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către autoritatea pentru protecția datelor din țara dvs.

Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Veți găsi o listă cu datele de contact ale reprezentantilor Geplast la finalul acestei Politici de confidențialitate.

Modul în care vă exercitați drepturile depinde de produsul Geplast pe care îl folosiți și de disponibilitatea serviciilor în zona dvs. Se poate realiza prin intermediul site-ului nostru web, vizitând o sucursala sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la o lună (dacă acest lucru este permis de lege). Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a vă soluționa cererea, vă vom informa cât timp suplimentar este necesar și vă vom oferi motivele întârzierii.

În anumite cazuri, putem respinge cererea dvs. Dacă este permis prin lege, vă vom informa în timp util de ce am respins cererea.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

 

În cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dumneavoastră, sau prin completarea și transmiterea formularului de contact disponibil la https://publicitate.geplast.ro/contact/

Back to top